Thực đơn

Cà phê Việt (pha máy)

 • Cà phê

  22000

  Cà phê đen đá Việt Nam
 • Cà phê sữa

  25000

  Cà phê sữa đá Việt Nam
 • Bạc xỉu lắc

  28000

  Cà phê nhiều sữa được lắc với nước đá
  HOT
 • Cà phê sữa chua

  32000

  Cà phê kèm với sữa chua

Cà phê Ý

 • Cappuccino nóng | đá

  35000 | 45000

  Cà phê pha kiểu cappuccino dùng nóng hoặc với đá
 • Cafe Latte nóng | đá

  28000 | 38000

  Cà phê pha kiểu latter dùng nóng hoặc với đá
  HOT
 • Americano nóng | đá

  28000 | 38000

  Americano nóng hoặc dùng với đá
 • Espresso nóng | đá

  25000 | 35000

  Espresso nóng truyền thống hoặc dùng với đá