Quy trình của chúng tôi

Cà phê chín hoàn toàn

Chúng tôi chọn lựa những hạt cà phê chín đủ, đồng đều và có có chất lượng tốt nhất để chế biến ướt trên giàn phơi gió tự lên men. Quá trình phơi được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo nhiệt độ không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dầu và aroma trong hạt.

Vườn trồng áp dụng nguyên tắc nông nghiệp bền vững

Hạt chín được thu hoạch cẩn thận và lựa lại bằng tay trước khi chế biến ướt

Phơi gió và lên men trong điều kiện giám sát chặt chẽ

Lưu kho

Sau khi sàn lựa, chúng tôi chỉ lưu kho những hạt thóc đủ chất lượng và có kích cỡ phù hợp với việc rang. Hạt thóc sẽ được lưu trong kho thoáng gió, có nhiệt độ ổn định tối thiểu một năm trước khi đem sơ chế.

Độ khô 0
Caffeine trong Arabica 0
Caffeine trong Robusta 0

Rang cà phê

Sau khi chà bỏ, đánh bóng và lựa hạt đồng đều, chúng tôi cẩn thận lựa tay những hạt tốt nhất đưa vào rang theo mẻ với biểu đồ rang riêng cho từng mẻ tùy theo giống, độ ẩm, độ tuổi hạt và cả nhiệt độ, độ ẩm không khí trong ngày…

Đóng gói

Với nguyên tắc hương vị đến tay khách hàng là yếu tố tiên quyết, chúng tôi chỉ rang với số lượng vừa phải để đảm bảo cà phê đến tay người dùng luôn là cà phê mới vừa rang xong.

Rang theo nhu cầu của khách hàng

Không để cà phê đã rang tồn dư

Bao bì chuyên dùng cho cà phê được nhập khẩu